Medierea in penal

Procedura de mediere se aplica și in cauzele penale care privesc infracțiunile pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea parților inlatura raspunderea penala. Acestea sunt urmatoarele:

 

 1. lovirea sau alte violente
 2. vatamarea corporala
 3. vatamarea corporala din culpa
 4. violarea de domiciliu
 5. violarea secretului corespondentei
 6. divulgarea secretului profesional
 7. furtul pedepsit la plângerea prealabila
 8. abuzul de încredere
 9. gestiunea frauduloasa
 10. distrugerea
 11. abandonul de familie
 12. nerespectarea masurilor privind incredintarea minorilor
 13. tulburarea folosintei locuintei 

 

Se poatea pela la medieresi in cazul infractiunilor pentru care impacarea partilor nu inlatura raspunderea penala.

In astfel de cazuri,  este posibila recuperarea prejudiciului inante de definitivarea procesului penal, prin punerea in executare a acordului de mediere. In cazul in care inculpatul, in urma acordului de mediere, acopera prejudiciul cauzat, beneficiaza de circumstante atenuante

 

CAND POATE AVEA LOC MEDIEREA?

 

 • in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangeriiprealabile;
 • inaintea procesului penal sau a demararii urmaririi penale;
 • dupa inceperea procesului penal sau a urmaririi penale;
 • pe tot parcursul procesului penal pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. 


MOTIVE PENTRU A  APELA LA MEDIERE IN PENAL:

 

 • Evitati un proces penal pentru infractiunile la care plangerea prealabila pune in miscare actiunea penala.
 • Beneficiati de serviciile impartiale si neutre ale unui mediator autorizat.
 • Este o cale civilizata de a decide dumneavoastra solutia care sa va satisfaca. 
 • Este o metoda rapida si fara costuri mari.
 • Prin accesarea serviciilor de mediere, beneficiati de un ragaz de 3 luni pentru solutionarea unor situatii dificile pentru ambele parti. 
 • Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
 • Confidentialitatea este garantata prin contractul de mediere semnat cu mediatorul.
 • Va protejati de expunerea in public si de stres. 

 In cauzele penale medierea trebuie sa se desfasoare astfel incatsa fie garantat dreptul fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal intocmit de mediator prin care se inchide procedura medierii trebuie sa arate daca partile au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, dupa caz, sa mentioneze faptul ca au renuntat expres la acestea.

 

In cazul minorilor, garanțiile prevazute de lege pentru desfasurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzator, si incadrul procedurii de mediere.

 

Medierea – inainte de inceperea procesului penal:

 

            In cazul in care procedura de mediere se desfasoara inaintea inceperii procesului penal si aceasta se inchide prin impacarea partilor, persoana vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi faptă, organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanța de judecata.

 

Medierea – in termenul pentru introducerea plangerii prealabile:

 

Daca procedura de mediere a fost declansata in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile, acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii.

Daca partile aflate în conflict nu s-au impacat, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasi termen, care iși va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

 

Medierea – dupa inceperea procesului penal:

 

În cazul în care medierea se desfășoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, dupăc az, judecata se suspendă, în temeiul prezentării de către părți a contractului de mediere.

Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primireaprocesului-verbal prin care se constată că părțile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenuluiprevăzut maisus.

Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat sa transmita organului judiciar acordul de mediere si procesul-verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul-verbal de incheiere a medierii.