Medierea in malpraxis

Conform Legii nr. 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii,  malpraxisul este eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand răspunderea civila a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice.
In consecinta,  malpraxisul este acel tratament incorect sau neglijent aplicat de un medic unui pacient, care îi produce acestuia prejudicii de orice natură, în relație cu gradul de afectare a capacității fizice și psihice.
Pentru a exemplifica modul in care se aplica medierea in cazurile de malpraxis, va invit sa parcurgeti un interviu acordat de Domnul Dorin Badulescu (foto) – avocat, mediator, Presedintele Consiliului de Mediere din Romania, pentru “Sanatarea Buzoiana”, sub titlul “Medierea- obligatory in malpraxisul medical”, autor Nina Neagu.

“In caz de litigiu privind o culpa medicala, medierea este o solutie mai simpla si mai diplomatica decat recurgerea la instanta de judecata. Profesionistii spun ca are o durata mult mai redusa, implica mai putine costuri si, spre deosebire de arbitraj, nu presupune niciun risc pentru partile implicate.
 
 
Bolnavii sau apartinatorii care reclama un medic pe care il considera responsabil pentru un act medical gresit sau care sunt nemultumiti de prestatia personalului medical sunt obligati acum sa treaca pe la mediator inainte de a se adresa instantei. Ordonanta de Urgenta nr. 90 din 12 decembrie 2012, pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, si pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012, a prorogat intrarea in vigoare a obligativitatii medierii in cazurile de malpraxis, incepand cu data de 1 februarie 2013. Ulterior a mai fost amanata inca o data pana la data de 15 februarie 2013. Astfel spus, indiferent daca o masura dintr-o lege speciala sau mai multe prevad alte proceduri, informarea cu privire la avantajele medierii este obligatorie in domeniul raspunderii profesionale, respectiv in cauzele de malpraxis (culpa medicala).
Pentru a ne lamuri ce este medierea, cui ne adresam, cand si cum trebuie sa procedam, am apelat la cel mai experimentat mediator buzoian si unul dintre primii specialisti din tara in acest domeniu, presedintele Centrului de Mediere Buzau si in acelasi timp si presedintele Consiliului de Mediere din Romania, dl. Dorin Badulescu.

Reporter SB: Ce este medierea si cine trebuie sa recurga la aceasta procedura?
Dorin Badulescu: Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane, specializata ca  mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si cu liberul consimtamant al partilor. Aceasta procedura se bazeaza pe increderea pe care partile aflate intr-un litigiu o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine in solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile pentru ambele parti.
Aceasta procedura este valabila pentru o plaja larga de conflicte, inclusiv pentru malpraxisul medical. In cazul in care reclamantul unei culpe medicale nu se adreseaza mediatorului si introduce direct la instanta cererea de chemare in judecata, aceasta cerere ii va fi respinsa ca inadmisibila, considerandu-se un caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea. Aceasta prevedere va intra in vigoare la data de 01 august 2013. Si pana la aceasta data, obligatia de a se informa exista, acesta intrand in vigoare la data de 15 februarie 2013. Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr un certificat de informare, eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei sau nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei. Deja instantele din Romania solicita partilor sa faca dovada informarii cu privire la avantajele medierii.
 
Rep. SB: Care ar fi avantajele medierii si cand are ea loc? Este obligatorie si valabila pentru orice fel de conflict?
D.B.: Potrivit legii, mediatorul va prezenta partii/partilor procedura de mediere (pasii de urmat) si beneficiile acesteia in raport cu situatia concreta a partilor, astfel incat acestea sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza cu privire la mediere si sa poata alege calea medierii pentru problema lor. Medierea poate avea loc intre doua sau mai multe parti implicate in acelasi conflict. Obligatia mediatorului este de a da explicatii fiecareia dintre ele, cu privire la activitatea de mediere, pentru ca fiecare sa inteleaga scopul, limitele si efectele medierii, in special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului. Totodata, mediatorul trebuie sa asigure ca medierea se realizeaza cu respectarea libertatii, demnitatii si a vietii private a partilor si are indatorirea sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil, intr-un termen rezonabil.
Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere, care vor servi exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict.  Se recurge la mediere numai atunci cand este vorba despre drepturile de care persoanele/partile pot dispune.
Partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile, invitatia putand a fi transmisa prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului. In cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data, in vederea informarii si acceptarii medierii. In cazul acceptarii medierii, partile in disputa si mediatorul vor semna contractul de mediere.
Medierea acopera o plaja foarte larga de conflicte insa nu este aplicabila peste tot.
 
Rep. SB: Medierea exclude rolul Colegiului Medicilor?

 D.B.: In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Colegiul Medicilor este un actor important pe scena malpraxisului si vine sa cerceteze posibilele abateri si greseli medicale. Rolul acestuia  nu este exclus de medierea in malpraxis, ci in conditiile in care exista o reclamatie pe rolul acestui organism, iar partile, pacientul si medicul apeleaza la mediere, intelegarea lor poate stinge conflictul, iar Colegiul Medicilor poate, in virtutea acordului de mediere, sa pronunte o solutie corespunzatoare optiunii partilor. In problemele controverate nu este exclus ca mediatorul, cu acceptul partilor, sa apeleze la specialisiti chiar din cadrul Colegiului Medicilor pentru clarificarea unor aspecte. In aceasta situatie, mediatorul are obigatia de a evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.
Procedura de mediere se inchide, dupa caz: prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului; prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii sau prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti. In ultimele doua cazuri, precum si in cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.
 
Rep.S.B.: Ce trebuie sa contina contractul de mediere si ce se intampla daca fiecare parte alege alt mediator?
D.B.: Contractul de mediere trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele: identitatea partilor aflate in conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor; tipul sau a obiectului conflictului; declaratia partilor ca au fost informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile; obligatia mediatorului de a pastra confidentialitatea si decizia partilor privind pastrarea confidentialitatii, dupa caz; angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii; obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv in caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti, tinandu-se cont, daca este cazul, de situatia lor sociala (daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti in mod egal); intelegerea partilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea.
In cazul in care fiecare parte alege alt mediator se poate face medierea cu doi mediatori, denumita in acest caz co-mediere.
 In cazul informarii insa, mediatorul trebuie sa constate existenta conflictului pentru ca numai asa se poate face informarea. Nu putem pretinde ca simpla afirmatie a unei parti ca se afla in conflict cu X sau Y este suficienta pentru a face informarea. Astfel, prezenta ambelor parti in fata aceluiasi mediator devine o necesitate. Exista proceduri si pentru aceste situatii, in sensul ca partea care apeleaza prima la meditor in vederea informarii poate asigura ea insasi prezenta celuilat sau sa imputernicesca mediatorul sa inivite cealalta parte. Daca accepta medierea, partile pot sa aleaga, de comun acord, mediatorul care a facut informarea. La fel de bine pot alege si un alt mediator in vederea derularii sedintelor efective de mediere.
Contractul de mediere se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.Acesta se semneaza de catre partile aflate in conflict si de mediator si se intocmeste in atatea exemplare originale cati semnatari sunt.
Partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord, sau pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.
 

Rep. S.B.: Care sunt costurile medierii?
D.B.: Pentru activitatea de informare  a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu, insa conform legii are dreptul de a recupera cheltuielile efectuate in beneficiul partii. Cu alte cuvinte, pentru prima intalnire cu mediatorul, in care acesta informeaza partea/partile cu privire la mediere si le indruma cu privire la pasii de urmat, mediatorul nu poate pretinde onorariu. Exista o prevedere expresa in lege prin care se reglementeaza acest aspect.
Cu siguranta, insa, costurile sunt mai mici decat daca se apeleaza direct la instanta, iar timpul de rezolvare a conflictului scade considerabil.
In derularea acestor pasi, mediatorul se va adapta fiecarei situatii in parte, va fi flexibil si va incerca sa raspunda cat mai bine nevoilor celor ce i se adreseaza, ramanand in cadrul stabilit de lege.
Partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul, oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Aceasta solicitare se poate face si fara a exista un litigiu deschis in prealabil la instanta de judecata.
Astfel, medierea reprezinta o solutie mai simpla si mai diplomatica decat recurgerea la judecata. Totodata, procedura are o durata mult mai redusa si, spre deosebire de arbitraj, avantajul medierii consta in lipsa oricarui risc al partilor implicate.”